לחגוג את החיים

6 עקרונות הנטורופתיה

כוחות הריפוי הטבעי

עידוד; תמיכה;  חיזוק והמרצה של משאבי הריפוי הטבעיים.

 זיהוי שורשי הבעיה 

סימפטום (למשל אלרגיה) הוא סימן להפרת שיווי משקל פנימי.

חום – ניסיון הגוף לריפוי עצמי.

 אין להזיק!!!

שימוש בשיטות וחומרים המקטינים למינימום נזק:

הימנעות מדיכוי סימפטומים, כיבוד הטבע ושיתוף פעולה עם כוחות הריפוי שלה.

 טיפול באדם כמיכלול

יחסי גומלין במישורים:

פיזי; רגשי;  נפשי; גנטי; חברתי; ואחרים…והאיזון ביניהם

 בריאות השתקפות הדרך בה בחרנו לחיות.

סיוע למטופל באיתור וזיהוי רגישויות, נקודות תורפה, גורמי סיכון ביוכימי, תזונתי ועוד…

 הרופא/הנטורופת כמורה

חינוך לבריאות ולאורח חיים בריא הוא מתפקידיו הבסיסיים של הנטורופת, עידוד והנחיה לאחריות אישית ולמעורבות עצמית

 מחלה היא סימפטום של החיים שיצא מאיזון.

ליצירת קשר: