לחגוג את החיים

חוכמת הגוף נפש ברפואת הרמב"ם

האדם נולד בריא                                   

הרמב"ם מדגיש את שידוע לרבים, אך הדגשתו חשובה ביותר.

וזה לשון הכתוב:                                       

"הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא – שהרי אי-אפשר שיבין או ידע דבר בידיעת הבורא והוא חולה – לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים הַמַבְרִים והמחלימים" (הרמב"ם, משנה תורה, ספר המדע.)

                                                   
זוהי נקודת המוצא של הרמב”ם בהבנת בריאות האדם. מה שיש לאדם לעשות זה לשמור על חוקי הטבע אשר שומרים על בריאות הגוף והנפש ומונעים בכך התפתחות של בעיות בריאותיות.
לשמירת הבריאות פנים רבות וזה עיקרו של מאמר זה. “דע שנפש האדם אחת היא ויש לה פעולות רבות חלוקות.
ומפני זה אומר שחלקי הנפש הם חמישה: הזן… והמרגיש… והמדמה… והמתעורר… והשכלי…”

הכוח הזן: הכוח הביולוגי. מערכת העצבים האוטונומית, כוח הבליעה, העיכול, הדוחה את הפסולת (הפרשות הגוף), כוח הגדילה וההולדה, אין לנו שליטה עליהם.

הכוח המרגיש:  אלה הם חמשת החושים: ראיה, שמיעה, מישוש, טעם וריח. החושים משמשים את האדם כדי לקבל תפיסה על העולם סביבו.

הכוח המדמה – הדמיון: זהו הכוח שנותרים בו רישומי החושים, זהו הכוח שמסוגל לבנות עולם דמיוני וציורי.

הכוח המתעורר: כוח הנפש והרגשות שהאדם מונע על ידם, כוח הבחירה וההחלטה.

הכוח השכלי: כוח הרציונל והתבונה של האדם. כמו הנפש לגוף כך הכוח השכלי לנפש.

צריך אדם להנהיג עצמו בדברים המחלימים ואלו הן:

לעולם לא יאכל אדם, אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשהוא צמא, ואל ישהה נקביו, ואפילו רגע אחד.
“ולא ישכח הרופא לעולם, לחזק את הכוח הטבעי על ידי מזון, וכן לחזק את הכוח הנפשי על ידי ריח טוב או בשמים, וכן לחזק את הכוח החיוני באמצעות כלי נגינה, לספר לחולה סיפורים משמחים אשר
ירחיבו את נפשו ואת ליבו ויגרמו לו לצחוק ולחדש חידושים אשר יסיחו את דעתו מהמחלה”
הדרך האולטימטיבית לטיפול בכל מאפייני הישות הפסיכופיזית הקרויה “אדם”, מתוך גישה רפואית הוליסטית משולבת מהסוג המושלם ביותר.
בדברים רבים הקדים הרמב”ם את הרפואה המודרנית ללא מחקרים כפל סמיות שכיום כל דבר נבדק מדעית מחקרית ופעמים רבות כעבור זמן קם מחקר חדש על הישן ופעמים הוא הצביע את ההפך.
רפואת הרמב”ם הייתה ועודנה רפואת חיים, לשמור על הבריאות ולמנוע מחלות, ואם אדם חלה נתן הוראות טיפול למחלות שהתזונה היא המרכיב העיקרי. תזונה אומר רפואות מהמזון שזה כולל צמחי מרפא. 
הוראות ברורות להשתמש בטבע הן למניעה והן לטיפול.
הרמב”ם הקיף את כל תחומי החיים, גוף ונפש רגש ורוח.

הרמב”ם מדבר על יחסי אישות, פעילות גופנית, היגיינת הגוף והנפש. הוא מדבר אל הרופאים לאפשר לגוף לרפא את עצמו דרך הטבע ולא לדכא סימפטומים באמצעים תרופתיים.
טיפול בסימפטומים הוא על חשבון להגיע לשורש הבעיה שהיא לרוב נפשית רגשית.
הרמב”ם מדבר על הממד הרוחני שברפואה. “נפש האדם אחת היא” והיא בעלת ביטויים רבים.

מרשם לחיים בריאים:

“יהיו מזונותיך תרופותיך, ותרופותיך מזונותיך.”

(היפוקרטס 400 שנה לפנה”ס)  

אז למה שכחנו והתרחקנו מהטבע?

ליצירת קשר: