לחגוג את החיים

זמן

מה זה זמן? אם אף אחד לא שואל אותי – אני יודע;  אם אני רוצה להסביר זאת למישהו ששואל, אני לא יודע.
אבל אני מציין בביטחון שאני יודע.

אם שום דבר לא היה עובר, לא היה זמן עבר.
אם שום דבר לא היה מגיע, לא היה זמן עתיד.
אם שום דבר לא היה קיים, לא היה הווה.

אז איך ניתן ששני זמנים אלו, העבר והעתיד נמצאים, כשהעבר כבר איננו והעתיד עדיין לא הגיע.
אם ההווה היה תמיד הווה ולא היה עובר לעבר, זה לא היה ממשיך להיות זמן, אלא נצח.

ליצירת קשר: