מרכבה של אור

mercava

 מרכבה של אור שהנביאים השתמשו בה למעבר בין הממדים

מרכבה היא כלי אנרגטי רב עצמה , שהנביאים השתמשו בה למעבר בין הממדים והעולמות השונים

והיא מורכבת משלושה מגני דוד.

המרכבה היא כלי הגנה וריפוי החזק ביותר ביקום. כל אנרגיה שהיא חומר, מחשבה או רגש, ניתנת לשינוי אנרגטי ע"י הכנסתה לתוך מרכבה של אור. לתהליך זה קוראים התמרה, biotransformetion . שיטה רוחנית זו פותחה ע"י נעמי אימבר פינברג ומופצת על ידה בכל העולם.

"המרכבה"

המילה מרכבה בנויה משלוש מילים במצרית עתיקה. המילה הראשונה "מר" במשמעות שדות אור המסתובבים אחד נגד השני. המילה השנייה "כא" במשמעות הרוח האלוהית הנמצאת בכל דבר ודבר. המילה השלישית "בא" במשמעות תפיסת המציאות של כל אחד ואחד את המימד שהוא נמצא בו.

כל אשר קיים אלו רטטים (ויברציות) שמתבטאים באין סוף צורות ואופני ביטוי. כל רעיון הוא רטט הוא אנרגיה. כל רעיון בכל צורת ביטוי, בכדי להיות ממומש בבריאה, מפוצל לשני חלקים נפרדים שיחדיו יוצרים רעיון בשלמותו. שני החלקים של הרעיון קרויים "משלימים אנרגטיים". חיבור שני החלקים

(שני משלימים אנרגטיים) יוצרים המשכיות ואין סוף קיום לאותו רעיון. ע"י חיבור כל הרעיונות והמשלימים שלהם, הרכבה של כל החלקיקים לתפקוד משולב, זוהי המרכבה.

כיצד נבנית המרכבה?

כל אדם הנו רעיון. הרעיון בנוי משני חלקיקים (שני משלימים אנרגטיים). כל אדם מהווה חלקיק אחד (משלים אנרגטי אחד) של רעיון "בן אנוש" ייחודי. החלקיק המשלים של רעיון "בן אנוש" מתקיים בגוף אדם אחר אי שם ביקום. אין סוף רעיונות וקיום מצוי בתוך רעיון "אור אין סוף". גם רעיון זה כבריאה, מפוצל לשני חלקיקים (שני משלימים אנרגטיים) שמכילים את הכול כשלם. בחיבור של שני המשלימים האנרגטיים של "הרעיון" (האדם) כשני חרוטים שיוצרים מגן דוד, מביאים את "הרעיון" לתפקודו האלמותי, האינסופי. בחיבור שני המשלימים האנרגטיים, שמהווים את "המשלים האנרגטי" של רעיון בן האנוש, (האדם המשלים), כשני חרוטים היוצרים מגן דוד, מביאים לשלמות אין סופית של רעיון "בן אנוש". ע"י שמביאים את שני החלקיקים (שתי ההשלמות האנרגטיות) בסמוך – שני האנשים המשלימים כשני מגני דוד סמוכים זה לזה וההילות שלהם מתמזגות, כמגן דוד רב ממדי, הרעיון של "בן האנוש" שהם מהווים מתממש בשלמותו האין סופית. את רעיון "אור אינסוף" שמהווה את כל הרעיונות וכל הקיים, מרכיבים שני משלימים אנרגטיים. כל משלים מופיע כחרוט של אור, וביחד מתמזגים כמגן דוד שמאחד את שני החלקיקים לשלם. מגן דוד זה הינו השלמות האינסופית של כל הקיים בבריאה ללא הגבלה. ע"י שמרכיבים את מגן הדוד של רעיון "אור אינסוף" (מגן דוד רב ממדי שמקיף את שני מגני הדוד של האנוש עם רעיון האדם) כשלושה מגני דוד רבי ממדים ללא גבולות, נוצרת מרכבה שמכילה את הכול וכל מה שנכלל בה, מיתמר באופן מידי לאנרגית חיים. (אור שלם). כל רטט (ויברציה) שלילי עם ההשלמה האנרגטית של הרטט בתוך המרכבה, מיתמר אוטומטית לרטט של חיים והמשכיות.

אנרגיית חיים.

זו אנרגיה שבמהותה התפשטות והמשכיות קיום ומימוש הרעיון או התוכנית, לדוגמא: כל מה שנותן למערכות החיים את חיוניותם והמשך מימושם בכל הרבדים והממדים, זו אנרגית חיים. בריאות נפשית, רגשית, מנטאלית גופנית. הביטוי של אנרגית החיים הינו בתדרים שמתפשטים לאין סוף אור, אהבה, שמחה, יצירה, קיום בהנאה, קיום ללא הגבלה.

אנרגית ואקום.

זו אנרגיה שבמהותה התכווצות ויצירת הגבלה ואי המשכיות של הרעיון או התוכנית, לדוגמא:

מחלה,היא הגבלה במימוש רעיונות החיים בכל הרבדים והממדים. הביטוי של אנרגית ואקום הם תדרים מכווצים

כגון: גורמי מחלה, כאב, פחד, סבל, שנאה, אלימות, שתלטנות תלות ועוד. כל המחלות והבעיות מכל סוג שהוא, במהותם הם "אנרגית ואקום" , והם פועל יוצא לתפקוד של אנרגית ואקום.

עקרון ההתמרה (טרנספורמציה) הוא בשינוי התדרים המכווצים (אנרגית ואקום) שמונעים את התפקוד של מערכות החיים בבריאות והמשכיות לתדרים מתפשטים עד אין סוף, לאנרגית חיים. כל היש הנו אין סוף רעיונות. כל אנרגיה או רעיון ביקום אינו כלה,הוא נתון לאפשרות קיום בהמשכיות אינסופית, על כן יש לשנות את התנודות של האנרגיה, מאנרגיה מכווצת, לאנרגיה מתפשטת עד אין סוף שדות, שהוא תהליך ההתמרה.

מהי התמרה?

המרה-החלפה. התמרה – להביא לידי החלפה. להחליף תנועה לא זורמת, שיוצרת הגבלה, לתנועה זורמת ללא הגבלה וללא סוף. המילה התמרה מבטאת את המהות שבפעולה שעושה תיקון השיבוש והחזרתו למצבו הרעיוני הראשוני, לשלמות ללא הגבלה, השפעה או תלות.

הרעיון הבסיסי בשיטת התמרה-מרכבה הוא, שכל רעיון שאין בו אנרגית חיים, ואשר מתפקד באנרגית ואקום הנו מוגבל במימוש אינסופיות הפוטנציאל , ועל ידי התמרה של אנרגית הואקום, לאנרגית חיים, הרעיון חוזר לאין סופיות פוטנציאל התוכנה, להיות נצחי עם "אור אינסוף"

כל מהותו של הקיום, הוא מהות אחת שמבטאת עצמה באופני ביטוי שונים בו זמנית, בממדים שונים, בתדרים שונים, ובמהירויות שונות, שבאפשרותם להתקיים לחילופין בו זמנית. כל מה שמצוי, פיזי ועל פיזי, אינם מהויות נפרדות. הגוף הפיזי מהווה מהות אחת בלתי נפרדת מכל הביטויים העל פיזיים- מכל הרבדים, הממדים, התדרים, אין סוף ביטויים שונים ידועים ולא ידועים לנו. האפשרות להיות בפועל ברובד הפיזי, ובהכרה מלאה בשינוי בו זמנית של המהויות הקימות בנו, נותן לנו מרחב חיים וקיום נצחי, לגוף הפיזי ולעל פיזי ( יתר הממדים). האפשרות הזו קיימת בשיטת ההתמרה של תנודות האנרגיה, מאנרגיה פיזית לכל שאר הרבדים וחוזר חלילה באופן הטבעי ביותר, ללא אובדן או שחיקה של אנרגית התוכנה המקורית.

בשיטת ההתמרה אני מטפלת בניקוי פחדים. פחדים במודע ובלא מודע מוטבעים בנפשנו עמוק ומנווטים את ספינת חיינו.

תהליך התמרה לפחדים והחלפתם באור ואהבה, מחבר את האדם ל"אני" הפנימי הטהור, לאלוהי שבו, לחיים ללא פחדים, מהעבר, ההווה או העתיד. אור ואהבה בתוכו, אור ואהבה יקרין סביבו.

 

למידע נוסף:

www.hatmara.org

 

 

 

design by: Artistica, powered by: Aluf Technology